Ο διάκοσμος

Οι τοίχοι του θαλάμου ήταν επιχρισμένοι με λευκό κονίαμα ενώ οι τοίχοι του προθαλάμου έφεραν τοιχογραφία. Όπως διαπιστώνεται από τα σωζόμενα κατά χώρα σπαράγματα υπήρχαν πέντε επιζωγραφισμένες ζώνες που έφεραν εναλλάξ (από τη βάση του τοίχου μέχρι την επίστεψη) τα χρώματα μαύρο (ύψος ζώνης 34εκ.), λευκό (ύψος ζώνης 92εκ.), γκρι (ύψος ζώνης 16εκ.), κόκκινο (ύψος ζώνης 124εκ.), και λευκό (ύψος ζώνης 105εκ.). Στη στρώση του επιχρίσματος εντοπίσθηκαν εγχάρακτες κάθετες και οριζόντιες γραμμές. Στον ανατολικό τοίχο του προθαλάμου κάτω από την επίστεψη του τοίχου βρέθηκαν κατά χώρα σιδερένια καρφιά πάχους 8 χιλιοστών, που, σύμφωνα με τον ανασκαφέα, προορίζονταν για την ανάρτηση όπλων ή άλλων κτερισμάτων. Οι λιθόπλινθοι των δαπέδων ήταν επιχρισμένοι με λευκό κονίαμα. Στην άνω επιχρισμένη επιφάνεια των λιθοπλίνθων του θαλάμου, μπροστά από την είσοδο, υπήρχε παράσταση, διαστάσεων 2,06Χ1,39μ.,όπου απεικονίζονταν ρόμβοι που έφεραν εναλλάξ μαύρο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα, που σήμερα δεν σώζεται.

Η θύρα του προθαλάμου, ήταν κατασκευασμένη από ξύλο. Διασώθηκαν τα χάλκινα στοιχεία του διακόσμου της, που επέτρεψαν και την αναπαράστασή της. Πρόκειται για 60 σιδερένια καρφιά καλυμμένα με χάλκινες εφηλίδες, τοποθετημένα σε τρεις διπλές σειρές. Οι χάλκινες εφηλίδες ήταν τριών διαφορετικών τύπων και διακοσμούσαν τα ζυγά, τις οριζόντιες δηλαδή τραβέρσες των θυροφύλλων. Δεκαεννέα μικρότερα καρφιά διακοσμούσαν την αρμοκαλύπτρα της θύρας. Στα τύμπανα των θυροφύλλων, στις ελεύθερες δηλαδή επιφάνειες που δημιουργούνται ανάμεσα στα ζυγά, ήταν προσαρμοσμένα τα χάλκινα διακοσμητικά ή λειτουργικά στοιχεία της θύρας, όπως η χάλκινη ασπιδίσκη με οπή στο κέντρο, που αποτελούσε την κλειδαριά, ενώ υπήρχε και ένα χάλκινος δίσκος, διακοσμημένος με κεφαλή Μέδουσας. Περίτεχνη ήταν και η χάλκινη λαβή της θύρας, που απολήγει σε δύο ανθέμια. Το χάλκινο ρόπτρο ήταν διακοσμημένο με λεοντοκεφαλή, στο στόμα της οποίας ήταν στερεωμένος ένας δακτύλιος (Κείμενο της αρχαιολόγου Κ. Τζαναβάρη βασισμένο στη δημοσίευση:Th. Macridy, Un tumulus Macédonien à Langaza, JdI 26, 1911, 193-215).Η δίφυλλη θύρα του θαλάμου, που σήμερα εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κων/πολης, είναι μαρμάρινη. Έχει ύψος 3,13 μ., και πάχος 0,16μ. και η πίσω πλευρά της είναι σκαμμένη, προκειμένου να μειωθεί το βάρος της. Φέρει τρία ζυγά, διακοσμημένα με καρφιά. Κάθε ζυγό φέρει μια διπλή σειρά από 20 ανάγλυφες διακοσμητικές εφηλίδες, ενώ υπάρχει και μια κατακόρυφη σειρά από 12 εφηλίδες στην αρμοκαλύπτρα της θύρας. Στα τύμπανα της θύρας υπήρχαν, εκτός από την κλειδαριά, και χάλκινα διακοσμητικά στοιχεία, όπως ο δίσκος με το κεφάλι της Μέδουσας.Στην κάτω στενή πλευρά ήταν προσαρμοσμένοι χάλκινοι τροχοί, οι οποίοι διευκόλυναν την κίνηση των θυροφύλλων επάνω σε ράγες.