Κάτοψη.
Όψη θαλάμου.
Η μαρμάρινη θύρα.

Η αρχιτεκτονική του τάφου

Το ταφικό κτίσμα είναι κατασκευασμένο με ορθογωνικές λιθοπλίνθους από πωρόλιθο. Αποτελείται από τον προθάλαμο και τον νεκρικό θάλαμο. Οι δύο χώροι είναι καμαροσκεπείς και επικοινωνούν με τραπεζιόσχημο άνοιγμα που έφερε μαρμάρινη δίφυλλη πόρτα με πλαίσιο δωρικού τύπου.Τα θυρόφυλλα, που σήμερα εκτίθεται στο αρχαιολογικό μουσείο της Κωνσταντινούπολης, έφεραν κλειδαριά. και χάλκινα διακοσμητικά στοιχεία Οι καμάρες, οι τοίχοι και τα δάπεδα του κτίσματος καλύπτονταν με ασβεστοκονίαμα. Στο δάπεδο του θαλάμου μπροστά από την είσοδο βρέθηκαν ίχνη διακόσμου, που σήμερα δεν σώζεται, όπου απεικονιζόταν ρόμβοι που έφεραν εναλλάξ μαύρο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα.Στους τοίχους του προθαλάμου σώζονται σπαράγματα τοιχογραφίας. Οι επιχρισμένες επιφάνειες των τοίχων χωρίζονται σε πέντε ανισουψείς και χρωματικά διαφοροποιημένες ζώνες.Τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν, εναλλάξ, από τη βάση του τοίχου μέχρι την επίστεψη ήταν μαύρο, λευκό, μαύρο, κόκκινο και λευκό.