Ο ηλεκτροφωτισμός ανάδειξης

Προκειμένου να επιτευχθεί μια οπτική εργονομία στον φωτιζόμενο αρχαιολογικό χώρο, προηγήθηκε μελέτη και καταγραφή των κατά τόπους επιπέδων φωτεινότητας, κυρίως στους εσωτερικούς στεγασμένους χώρους και κατεξοχήν στις ώρες του ημερήσιου κύκλου όπου και προγραμματίζεται η επισκέψιμη λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου. Η διαστασιολόγηση των φωτιστικών και η επιλογή των ηλεκτρονικών μέσων που τα ελέγχουν έγινε με σκοπό να προσφέρει ένα αντισταθμιστικό εύρος φωτεινότητας που να λειτουργεί εξισορροπητικά τόσο σε σχέση με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες φωτιστικές συνθήκες κατά την διάρκεια της ημέρας, αλλά και να μπορεί να προσαρμοστεί σε μια κατ' εξαίρεση βραδινή ξενάγηση με κύριο οδηγό το τεχνητό φως. Σκοπός ήταν να αναδειχθεί η σπουδαιότητα του μνημείου με την συνεργασία και του τεχνητού φωτός, αποφεύγοντας όμως εξίσου είτε μια επιθετική φωταγώγηση που θα ανταγωνίζεται το ημερήσιο εισερχόμενο φως, είτε μια πομπώδη προβολή του που θα το καθιστούσε μετέωρο κατά την νυχτερινή του θέαση, αποκομμένο από το άμεσο περιβάλλον που αποτελεί και αυτό μέρος του μνημειακού συνόλου.

Ο φωτισμός του μνημείου είχε σαν στόχο:1. Την ανάδειξη των όψεων του προθαλάμου και του θαλάμου.2.Την απόδοση των οπτικών αντιθέσεων μεταξύ των διαφορετικών επιφανειών(κοντράστ φωτεινότητας, χρώματος, υφής) των τοίχων και των δαπέδων του κτίσματος. 3.Την αποφυγή ή μείωση οπτικών παρασίτων όπως η θάμβωση, η παρασιτική φωτεινότητα κ.λπ. 5.Την πλήρη αντιστρεψιμότητα των επεμβάσεων(τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και παρελκόμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού), σε όλη την έκταση του αρχαιολογικού χώρου και τον σεβασμό του μνημείου. 6.Την ασφάλεια της εγκατάστασης(ελαχιστοποίηση αστοχιών, πρόκληση φωτιάς, ηλεκτρική προστασία). 7.Τη μακροχρόνια και απρόσκοπτη λειτουργία τους με εξοικονόμηση ενεργείας σύμφωνα με το αίτημα της αειφόρου ανάπτυξης. Για τον φωτισμό των χώρων, επιλέχθηκε η χρήση λευκού φωτός υψηλής ποιότητας που υλοποιήθηκε ως επί των πλείστων με λαμπτήρες νεότερης τεχνολογίας, τύπου Led ή και μεταλλικών αλογονιδίων, υψηλής φωτιστικής και χρωματικής απόδοσης.