Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

Οι εργασίες αφορούσαν την τοποθέτηση περίφραξης, τη διαμόρφωση της εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο και της πρόσβασης στο μνημείο, με την κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας μήκους 16μ., τη φύτευση του διαμορφωμένου εκ νέου πρανούς του τύμβου και των ορίων του αρχαιολογικού χώρου με ρείκια, σχίνα, πουρνάρια και δασικά φυτά(δένδρα και θάμνους), τον φωτισμό ανάδειξης του μνημείου, και την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για τους επισκέπτες.