Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
Ηλεκτροφωτισμός ανάδειξης.
Ενημερωτικές πινακίδες.

Η ανάδειξη του μνημείου

Οι εργασίες για την ανάδειξη του μνημείου αφορούσαν τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, τον φωτισμό ανάδειξης του μνημείου, και την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για τους επισκέπτες.