Αρχαίος δρόμος. Εγκάρσια τομή.
Αρχαίος δρόμος. Αναβαθμοί.
Αρχαίος δρόμος και ταφικό μνημείο. Κατά μήκος τομή.
Αρχαίος δρόμος και ταφικό μνημείο. Κάτοψη, αναπαράσταση.
Αρχαίος δρόμος και ταφικό μνημείο. Κάτοψη, αποτύπωση.

Ο αρχαίος δρόμος

Ο δρόμος που οδηγούσε στο ταφικό οικοδόμημα είχε μήκος 14,70μ., κλίση14,4% και στο δυτικό τμήμα του έφερε αναβαθμούς. Το πλάτος του στην αφετηρία ήταν 3,50μ., ενώ στην απόληξη, στην πρόσοψη του τάφου, ήταν 3,05μ. Οι τοίχοι του δρόμου, ύψους 2.00μ., ήταν κατασκευασμένοι από ωμές πλίνθους και επιχρισμένοι με πηλοκονίαμα. Το δάπεδο του δρόμου ήταν στρωμένο με πηλόχωμα και χαλίκι.