Η αποκατάσταση του τάφου

Στόχος της επέμβασης ήταν η διασφάλιση της υλικής υπόστασης του μνημείου η προστασία και η ανάδειξη του. Η δομική αποκατάσταση του ταφικού κτίσματος και η αναστήλωση της πρόσοψης και της όψης του θαλάμου, υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές της αποκατάστασης των μνημείων. Οι σφόνδυλοι των ημικιόνων, και τα τμήματα του επιστυλίου της πρόσοψης, που κατά την ανασκαφή βρέθηκαν πεσμένα στο έδαφος, καταγράφηκαν, συντηρήθηκαν και επανατοποθετήθηκαν στη θέση τους ενώ οι κατεστραμμένες λιθόπλινθοι αντικαταστάθηκαν με νέες από πωρόλιθο.