Τοπογραφικό.
Λίθοι της καμάρας του προθαλάμου από ασβεστόλιθο.
Γεωλογικός χάρτης εύρυτερης περιοχής του μνημείου (πηγή : ΙΓΜΕ).

Περιγραφή του κτίσματος

Ο τάφος είναι έκκεντρα τοποθετημένος στη δυτική πλευρά του τύμβου. Ανήκει στον τύπο του διθάλαμου μακεδονικού τάφου και η πρόσοψή του ήταν ιωνικού ρυθμού. Ο προθάλαμος και ο θάλαμος έχουν διαφορετικές διαστάσεις και καλύπτονται με καμάρες. Το κτίσμα είναι κατασκευασμένο από καστανόχρωμο κρυσταλλώδη ασβεστόλιθο, που πιθανόν προέρχεται από τον σχηματισμό του ασβεστιτικού φλύσχη που εντοπίσθηκε στην περιοχή ανατολικά του τύμβου. Το οικοδόμημα είναι θεμελιωμένο σε σταθερό υπέδαφος, καθώς τα στρώματα που επικρατούν στην περιοχή, σύμφωνα με τον γεωλογικό χάρτη, είναι συνήθως στιφρά – σκληρά αργιλομαργαϊκής σύστασης.