Οι μελέτες

1.Αποκατάσταση, αναστήλωση όψεων και προστασία του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη, 2.Δομική αποκατάσταση της καμάρας του προθαλάμου, 3. Δομική αποκατάσταση του μεσότοιχου, 4.Αναστήλωση της όψης του προθαλάμου (δομική ενίσχυση), 5.Σχεδιασμός «προγράμματος ποιότητας έργου» των αναστηλωτικών εργασιών,.6. Αρχιτεκτονική μελέτη εργοταξιακού στεγάστρου προστασίας, 7. Στατική μελέτη εργοταξιακού στεγάστρου προστασίας, 8. Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου μνημείου και πρόσβασης – πεζογέφυρα, 9. Στατική μελέτη πεζογέφυρας (Eκπόνηση μελετών 1-9: Αθανασίου Φ., Αρχιτέκτων Μηχανικός Msc, ΥΠ.ΠΟ.Α., Μάλαμα Β., Μίζα Μ., Σαραντίδου Μ. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, ΥΠ.ΠΟ.Α., Παπασωτηρίου Α. Πολιτικός Μηχανικός Msc) 10. Συντήρηση τοιχογραφιών και λιθοπλίνθων (Εκπόνηση μελέτης: Σπανόπουλος Δ. συντηρητής ΤΕΙ,ΥΠΠΟΑ, Αλμπάντη Γ. συντηρήτρια ΙΕΚ). 11. Μικροσκοπική εξέταση αρχαίων κονιαμάτων και χρωστικών από το Μακεδονικό τάφο Μακρίδη (Εκπόνηση μελέτης: Βιβτένκο Σ. Δρ Ιστορίας και Κριτικής των Καλών Τεχνών, Χημικός., 12. Εξέταση λίθων Μακεδονικού τάφου Μακρίδη Μπέη(Μελετητής Δρ Κουζέλη Κ., Κέντρο λίθου ΥΠΠΟΑ), 13. Καθορισμός και έλεγχος των τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών επέμβασης (κονιάματα, ενέματα, φυσικός λίθος, νέοι ωμόπλινθοι, κ.α.). (Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ι. Παπαγιάννη. Α.Π.Θ. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας επιστήμης και τεχνολογίας των κατασκευών.) 14. Καθορισμός των παραμέτρων προστασίας του μνημείου από την υγρασία. (Υπεύθυνος: Καθηγητής Δ. Αραβαντινός Α.Π.Θ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των κτιρίων). 15. Μελέτη για την αποκατάσταση των πρανών του αρχαίου δρόμου με τη χρήση Γεωαφρού. (Μελετητής: Χατζηγώγος Ν., MSc Τεχνικός Γεωλόγος). 16. Προστασία και βελτίωση της ευστάθειας του κατακόρυφου ανασκαφικού πρανούς του τύμβου. (Μελετητής: Νάσκος Ν. Γεώγνωση Α.Ε.,), 17. Ηλεκτροφωτισμός ανάδειξης του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη (Μελετητής: Ντάνης Κ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Α.Π.Θ. Msc ). 18. Μελέτη φύτευσης αρχαιολογικού χώρου.(Μελετήτρια: Φιλιώ Ηλιοπούλου Αρχιτέκτων Τοπίου, Σύμβουλος: Καθηγήτρια,Ταμουτσέλη Κ.).