Η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο

Η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο γίνεται από τον παράδρομο της Εγνατίας οδού διαμέσου πεζογέφυρας μήκους 16 μέτρων περίπου και πλάτους 2.20μ.Πρόκειται για τυπική μεταλλική γέφυρα, ενός αμφιέρειστου ανοίγματος, με ξύλινο κατάστρωμα η οποία εδράζεται σε δυο ακρόβαθρα από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία είναι πλήρως καταχωμένα στο πρανές του εδάφους. Το ανατολικό άκρο της πεζογέφυρας καταλήγει στο διαμορφωμένο από την ανασκαφή του 1993 πλάτωμα του τύμβου, όπου βρίσκεται και η είσοδος του στεγάστρου η οποία, διαμέσου του αρχαίου δρόμου, οδηγεί στο μνημείο.