Η δομική αποκατάσταση

Η αποκατάσταση της καμάρας του προθαλάμου υλοποιήθηκε, με τη συγκόλληση και τη συρραφή των ευρισκόμενων κατά χώρα. ρηγματωμένων λιθοπλίνθων. Οι συρραφές έγιναν με ράβδους ανοξείδωτου χάλυβα. Βασικό κριτήριο για τον σχεδιασμό της επέμβασης υπήρξε η διατήρηση της εν ξηρώ δόμησης της αρχαίας κατασκευής. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αυτοτέλεια και η δομική ανεξαρτησία του κάθε λιθόπλινθου, υλοποιήθηκε μία σύνθετη τεχνική ενεμάτωσης, που επέτρεψε τον ακριβή έλεγχο της διείσδυσης του ενέματος, ακόμη και σε περιοχές που δεν ήταν ορατές ή προσβάσιμες. Η διαδικασία που εφαρμόστηκε βασίστηκε στην κατά στάδια ενεμάτωση του κάθε λιθόπλινθου, μέσα από κατάλληλα διατρήματα. Για την διερεύνηση της πορείας των ρωγμών στο εσωτερικό των λίθων και τον έλεγχο της διείσδυσης του ενέματος, χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλη έκταση η ενδοσκοπική έρευνα. Η δομική αποκατάσταση της καμάρας καθώς είναι μη αναστρέψιμη περιορίστηκε στις θέσεις εκείνες, όπου η απομένουσα φέρουσα ικανότητα αποδείχθηκε ανεπαρκής, ή ο τύπος των βλαβών απειλούσε την ευστάθεια της κατασκευής.