Warning: file_put_contents(/var/www/macedoniantomb/www/site/assets/cache/Page/1/4df366e0700b7c24883b744b6cb250ee.cache): failed to open stream: Permission denied in /var/www/macedoniantomb/www/wire/core/CacheFile.php on line 196
Μακεδονικός τάφος Μακρίδη Μπέη

Η ανασκαφική έρευνα

Ο τάφος εντοπίσθηκε και ανασκάφηκε το 1910 από τον Th.Macridy, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν το 1911. Η νεότερη αρχαιολογική έρευνα διεξήχθη από την ΙΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α, κατά τα έτη 1993, 1995, 1996.

 1. The Macedonian Tomb of Makridy Bey

  Ο Μακεδονικός Τάφος του Λαγκαδά ή «Τάφος του Μακρίδη Μπέη» (από το όνομα του ανασκαφέα του) βρίσκεται στο νότιο άκρο του νεκροταφείου του Δερβενίου. Πρόκειται για ένα μεγαλοπρεπές οικοδόμημα το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές του 3ου π.Χ. αι. για την ταφή ενός και μόνο επιφανούς νεκρού. Το ταφικό κτίσμα και ο δρόμος που οδηγούσε σε αυτό, μετά την ολοκλήρωση της ταφής του νεκρού, καλύφτηκαν με τύμβο, το μεγαλύτερο τμήμα του οποίου διατηρείται μέχρι σήμερα.

 2. Οι κιβωτιόσχημοι τάφοι

  Το 1962, κατά τη διαπλάτυνση της οδού Θεσσαλονίκης –Λαγκαδά, ενάμιση χιλιόμετρο ΒΑ του «τάφου Μακρίδη Μπέη», ήλθαν στο φως έξι κιβωτιόσχημοι τάφοι. Η αποκάλυψη των παραπάνω πλούσια κτερισμένων τάφων, άμεσα συσχετιζόμενων με την αρχαία μυγδονική πόλη της Λητής, αποτέλεσε σταθμό για την αρχαιολογική έρευνα της αρχαίας Μακεδονίας και εμπλούτισε τις γνώσεις μας για τα εργαστήρια τορευτικής στο μακεδονικό χώρο.

 3. Ο μακεδονικός τάφος Γ

  Tο μνημείο ανασκάφηκε το 1962. Καλυπτόταν με χαμηλό τύμβο και είχε κτιστεί σε όρυγμα, λαξευμένο στο βραχώδες έδαφος της περιοχής. Πρόκειται για μονοθάλαμο τάφο με προσανατολισμό από ΝΑ προς ΒΔ, κτισμένο με ψευδοισόδομο σύστημα, ο οποίος στο εσωτερικό του είναι επιχρισμένος με λευκό κονίαμα. Η πρόσοψή του, που σώζει ίχνη χρώματος, είναι απλή, με πλάτος 2,95μ. και ύψος 2,76μ.

 4. Λαξευτός μονοθάλαμος καμαροσκεπής τάφος

  ΄Αγνωστα στοιχεία που πιθανόν να σχετίζονται, σύμφωνα με την έρευνα, με ιστορικά γεγονότα που αφορούν στην ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης, αποκαλύφθηκαν αναπάντεχα κατά τις εκσκαφικές εργασίες με ευκαιρία τη διαπλάτυνση της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας τον Φεβρουάριο του 1986. Εντοπίσθηκε τάφος στο 8ο χιλιόμετρο στο Δερβένι, όταν κατέπεσε η οροφή του και βυθίστηκε ο τροχός του εκσκαφέα. Από την ανασκαφική έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκαν δύο επεισόδια χρήσης του τάφου, που ανήκαν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους.

 5. Ο μακεδονικός τάφος ΙΙΙ

  Ο διθάλαμος μακεδονικός τάφος ΙΙΙ είναι κτισμένος σε όρυγμα, λαξευμένο στον φυσικό βράχο. Η ανωδομή του, καθώς και το μεγάλο μέρος των τοίχων του είχε ήδη λιθολογηθεί, κατά την όψιμη αρχαιότητα. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 7,00Χ5,00μ. Στην είσοδο του οδηγεί επικλινής δρόμος, μήκους 11μ. Εντός των ορίων του δρόμου εντοπίστηκε ένας κτιστός κιβωτιόσχημος τάφος (Ι), καλυμένος με πέντε πλάκες.

Η ανάδειξη του μνημείου

Οι εργασίες για την ανάδειξη του μνημείου αφορούσαν τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, τον φωτισμό ανάδειξης του μνημείου, και την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για τους επισκέπτες.

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

Οι εργασίες αφορούσαν την τοποθέτηση περίφραξης, τη διαμόρφωση της εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο και της πρόσβασης στο μνημείο, τη φύτευση του διαμορφωμένου εκ νέου πρανούς του τύμβου και των ορίων του αρχαιολογικού χώρο, τον φωτισμό ανάδειξης του μνημείου, και την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για τους επισκέπτες.

Περισσότερα...

Η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο

Η πεζογέφυρα έχει μήκος 16 μέτρα περίπου και πλάτος 2.20μ. και είναι μεταλλική με ξύλινο κατάστρωμα. Η χάραξη της υπαγορεύθηκε από το όριο ιδιοκτησίας του όμορου οικοπέδου, ενώ το πλάτος της από την υπάρχουσα συστάδα δέντρων.

Περισσότερα...

Ο ηλεκτροφωτισμός ανάδειξης

Καθοριστική ηταν η επιλογή της χρήσης λευκού φωτός υψηλής ποιότητας για την προβολή του μνημείου. Αυτό προσφέρει ευκρίνεια των σωζόμενων επιχρωματισμένων σπαραγμάτων, μεγαλύτερη διακριτότητα των αρχιτεκτονικών λεπτομερειών και γενικότερα μια οξυμένη αντιληπτική ικανότητα και αισθητηριακή πρόσληψη, κάτι που μεταφράζεται στην γενικότερη αναβάθμιση του επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου τόσο σε όρους αισθητικούς, όσο και σε επίπεδο ασφάλειας, προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας.

Περισσότερα...

Warning: touch(): Utime failed: Permission denied in /var/www/macedoniantomb/www/wire/core/FileCompiler.php on line 929